Boerderij en erf AV

B & E | Anbi | Agrarisch Erfgoed Nederland | Bestuurssamenstelling

BOERDERIJ & ERF AKV geeft nieuw boek uit

Op 23 augustus vond bij Boekhandel Ritmeester in Meerkerk de presentatie van het nieuwe boek van de Stichting Boerderij & Erf AKV plaats.
Het boek heeft als titel

Stee van saan van pietere kleinDE STEE VAN SAAN VAN PIETERE

en bevat een bundeling van de streekverhalen, die Hans Mouthaan vele jaren in de Nieuwsbrief van Boerderij & Erf schreef. Mede door fraai fotowerk uit onze streek is het een prachtig boek geworden. Het boek is verkrijgbaar in de plaatselijke boekwinkels en via de website www.boerderijenerf.nl.Klik hier voor wat sfeerbeelden van de gezellige bijeenkomst met dank aan fotograaf Hans Keukelaar.Klik hier voor een filmpje van de toespraak van Hans Mouthaan en hier voor het mooie gedicht over de Alblasserwaard, dat hij voordroeg. Klik hier om meer over de inhoud van het boek in te zien en hier om het te bestellen.

Subsidiemogelijkheden voor monumentale boerderijen

Door de provincie Zuid-Holland zijn subsidiemogelijkheden aangegeven, die aan de eigenaren/bewoners van deze panden en lid zijn van Boerderij&Erf AKV al ter kennis zijn gebracht.Inmiddels hebben we ook een persbericht uit laten gaan, dat u hieronder kunt inzien. 

 


Subsidie

 


Boerderij & Erf AKV Excursie naar Utrechtse Vallei

De jaarlijkse najaarsexcursie, zoals gewoonlijk voorafgegaan door een korte vergadering, is gehouden op zaterdag 20 oktober en voerde naar de Utrechtse Vallei,Klik hier voor een klein verslagje en wat foto's.

Presentaties Boerderij en Erf AKV

Door bestuursleden van Boerderij & Erf AKV is een Powerpointpresentatie gemaakt, die behalve algemene beelden en informatie over de boerderijen in onze streek toont, maar desgewenst ook speciaal gericht kan zijn op de plaats van de bijeenkomst.Op dit moment zijn er bijeenkomsten gepland op:15 november - Passage Giessenburg De Til Aanvang 19.4530 januari - Vrouwen van Nu Lexmond Huis Het Bosch Aanvang 19.4502 februari - Ouderenmiddag Hervormde Kerk Streefkerk Het Anker Aanvang 14.30 Voor meer informatie en reservering kunt u contact opnemen met het secretariaat:E-mail secretariaat@boerderijenerf.nl of telefoon 06-53759618.

Toneelstuk 'Boerderij in de Buurt' in Vlist

Boerderij & Erf AKV organiseerde in samenwerking met koepelorganisatie Agrarisch Erfgoed Nederland en de Utrechtse Boerderijenstichting een toneelvoorstelling in het kader van de aandacht voor het Agrarisch Erfgoed en de kansen daarbij. Dit evenement vond plaats op zaterdag 17 november bij de familie Aantjes in Vlist, waar zo'n 100 gasten aanwezig waren. Na het toneelspel, dat de problematiek van de uitbreidende agrariër tegenover de overige bewoners heel treffend in kaart bracht, was er onder leiding van AEN-voorzitter Ton Peters een publieksdiscussie, waar alle partijen aan het woord kwamen. Wethouders van de gemeenten Krimpenerwaard en Montfoort gaven hun visie, waarbij met name ook de nieuwe omgevingswet aan de orde kwam. Hierna was het de beurt aan een agrariër, die zijn poging tot uitbreiding van zijn bedrijf door de overheid zag tegengehouden. Een mooie afsluiting was een van de laatste spreeksters, die als particulier geen problemen zag in het toch wel enigszins beperkt worden in haar woongenot, waarna haar een groots applaus ten deel viel. Zoals zo vaak was communicatie en overleg tussen de diverse partijen de sleutel tot acceptatie.20181117 195638


Teus Koorevaar koninklijk onderscheiden

Zaterdag 3 november heeft Teus Koorevaar een koninklijke onderscheiding mogen ontvangen. Door burgemeester van der Borg van Molenwaard werd de onderscheiding behorend bij het Ridderschap in de orde van Oranje-Nassau onder grote belangstelling opgespeld.De burgemeester memoreerde in zijn toespraak aan de vele verdiensten die Teus voor onze streek, zowel bovengronds als in de bodem heeft, want met name de archeologie is zijn passie. Al 36 jaar is hij voorzitter van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland afdeling Lek- en Merwestreek. Ook heeft hij vanaf het begin een bijdrage geleverd aan de Stichting Boerderij&Erf AKV, waar hij nog altijd deel uitmaakt van de Werkgroep Advies en Voorlichting. Onze Stichting heeft zijn voordracht dan ook volledig ondersteund en de waardering bij de uitreiking aan hem overgebracht.

 


Boerderij van de maand december 2018

201812lekkerkerk

 

Wilt u ook een boerderij van de maand nomineren, stuur dan een foto met adres naar het secretariaat.


Boerderij & Erf AKV exposeert in Hoornaar

De werkgroep Boerenerven van Boerderij & Erf AKV houdt een expositie over het vroegere boerenleven in Woonzorgcentrum De Zes Molens in Hoornaar. De foto's zijn afkomstig van de leden en het archief van de Stichting. Daarnaast worden twee maquettes tentoongesteld van boerderijen uit een ver verleden. Een ontginningsboerderij gemaakt door Meine Mollema en een met een waterzolder van Rokus van der Giessen. De expositie is gratis te bezichtigen.
Hooien  4