Boerderij en erf AV

Over B & E | Anbi | Agrarisch Erfgoed Nederland | Bestuurssamenstelling

 


 

B&E AV ontvangt brief van Minister over intrekking afschaffing fiscale aftrek voor Rijksmonumenten

Deze week ontvingen wij per post een brief van Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Welzijn, waarin zij meedeelde op haar eerdere standpunt t.a.v. de afschaffing van de fiscale aftrek van het onderhoud van (Rijks)monumentale panden, in ons geval boerderijen, terug te komen. Klik hier om de brief te lezen.

Het vervult ons met trots dat ook wij hierbij namens onze leden (letterlijk) een steentje! hebben kunnen bijdragen. Wij hopen dat u ons zult blijven steunen in ons streven om zoveel mogelijk monumentale, maar ook andere karakteristieke en voor onze streek beeldbepalende, boerderijen met hun erven te behouden, dan wel zonodig een passende herbestemming te verschaffen.


Boeken Boerderij en Erf nog altijd zeer gewild.

Momenteel is er weer grote vraag naar de boeken uitgegeven door Boerderij&Erf AV. Met name de boeken De Boerderij het behouden waard van Meine Mollema en het fototekstboek Hoeve | Hofstee | Herbestemming van Dick de Jong met foto's van Evert van Lopik vinden gretig aftrek. Klik op publicaties voor een compleet boekenoverzicht en het bestelformulier.


Oproep oude foto's

Voor een of meer projecten is de Stichting Boerderij&Erf A-V op zoek naar oud fotomateriaal. In de eerste plaats is het materiaal bedoeld om de beeldbank van Boerderij & Erf te complementeren. Daarnaast wordt er op dit moment een boek voorbereid en er wordt gekeken of er digitale presentaties kunnen worden gemaakt. Het doel van alles is het nog meer in de belangstelling brengen van de boerencultuur, die onze streken tot het welvaartsniveau van dit moment heeft gebracht. Nu steeds meer boeren hun bedrijf beëindigen is het van groot belang dat wat er is aan afbeeldingen wordt gedocumenteerd en vastgelegd voor de na ons komende generaties.

We denken hierbij vooral ook aan foto's van het boerenwerk, zoals melken, kaasmaken en boterbereiding. Het vervoer van de melk naar de boerderij of naar de melkfabriek. Het werken op het land of in de stal of het onderhoud aan knotwilgen en hekwerken, maaien, harken en keren, het hooien en hooirijden.

En daarnaast natuurlijk ook foto's van het boerengezin, aan tafel, in de keuken of in de bedstee. Op het erf spelende kinderen of in de boomgaard fruit plukken en uiteraard foto's van bijzonderen momenten, zoals geboorte, huwelijk of begrafenis op de boerderij.

Als u foto's in uw bezit heeft of als u wilt weten of deze geschikt zijn, kunt u contact opnemen met Dick de Jong, djdejong@planet.nl

De boer met zijn schouw.Paard en wagenVoor de hooiwagen. De boerin op de bleek. 

 

Kalender

Vergaderingen/bijeenkomsten:

26 januari - Themabijeenkomst Erfopvolging bij Agrarische bedrijven in Benschop

27 januari - Kaderavond
02 februari - DB Vergadering
14 februari - AB Vergadering

05-06-07 april - Erfgoed Event in 's Hertogenbosch


Presentatie Boerderij en Erf

Door het bestuur is een Powerpointpresentatie van Boerderijen in de Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden ontwikkeld, waarin boerderijen in deze streek worden getoond en de daarbij behorende verhalen over ontstaan en geschiedenis worden verteld. Bent u of uw organisatie geïnteresseerd in deze ca. 1,5 uur durende presentatie, dan kunt u dat kenbaar maken door een mail te sturen aan het secretariaat.

16 maart 2017 Vrouwen van Nu afdeling Zijderveld 

19 april 2017 Passage Nieuwland/Leerbroek.


Expositie Boerderij&Erf in Streekcentrum weer up-to-date

Door de dames van de B&E werkgroep Boerenerven is de expositieruimte van Boerderij &Erf AV in Streekcentrum 't Liesvelt, Wilgenweg Groot-Ammers weer vernieuwd. Breng eens een bezoek aan het Centrum.


Kidspagina beschikbaar

Inmiddels zijn we gestart met het invullen van de Kidspagina. We hebben er een paar kleurplaten en een tekening met spreekwoorden, die over het Boerenleven gaan, op gezet.

De kleurplaten zijn ook beschikbaar op het Streekcentrum 't Liesvelt in Groot-Ammers. Breng daar eens een bezoek en ga de tentoonstelling van Boerderij&Erf bezoeken.

Klik hier om naar de Kidspagina te gaan.


Beeldbank Boerderij en Erf bijgewerkt

Inmiddels zijn er ruim 1400 foto's van boerderijen in de Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden op deze site inzichtelijk.
Bij een aantal is ons bekende informatie gevoegd, zoals bijvoorbeeld of een boerderij een rijks-, provinciaal- of gemeentelijk monument is en soms een bouwstijl of andere van belang zijnde kenmerken. Klikt u op de foto dan komt de tekst tevoorschijn. Het bestuur streeft ernaar de informatie zo uitgebreid mogelijk te maken en actueel te houden.
Daarom is aan alle leden van de Stichting B&E AV gevraagd om de geplaatste foto's en informatie nauwkeurig te screenen en aanvulling of correcties door te geven aan het secretariaat. Dit verzoek geldt natuurlijk ook voor alle bewoners en/of bezitters van boerderijen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.


Monument kopen: onderhouden en verbouwen

Ons bereiken veel vragen over mogelijkheden, moeilijkheden, regels en kansen bij aankoop of verbouw van een boerderij, die een rijksmonument is. Onderstaande link geeft veel informatie daarover.
Monumentenzorg: Informatie onderhoud woonmonument


Nieuwsbrieven

De Digitale Nieuwsbrief 39 is op 19 december aan alle geïnteresseerden gemaild.

De voorjaarsnieuwsbrief nummer 32 is op 01 december per post aan alle leden/begunstigers verzonden.

 

Klik hier om alle verschenen digitale en gedrukte Nieuwsbrieven te bekijken.


Boerderij van de maand januari

Wilt u ook een boerderij nomineren, mail uw voorstel naar secretariaat@boerderijenerf.nl

 201701groot ammers