Boerderij en erf AV

oerderijOver B & E | Anbi | Agrarisch Erfgoed Nederland | Bestuurssamenstelling

 Club Kas Campagne Rabobank 2017

Leden van de Rabobank Merwestroom hebben de mogelijkheid om in de week van 28 maart t/m 11 april hun stem uit te brengen op verenigingen uit de regio tijdens de Rabobank Clubkas Campagne. Boerderij&Erf AV doet ook weer mee. Stemt u ook op onze vereniging? Alvast hartelijk dank!

 Clubkascampagne


Boeiende bijeenkomst Erfopvolging bij Agrarische bedrijven.

Op 26 januari jl. werd in Boerderij Rozeboom in Benschop een expertmeeting gehouden met als thema Erfopvolging bij Agrarische bedrijven. Ook Boerderij&Erf was bij de organisatie betrokken en had als experts uitgenodigd de makelaars Rien van den Toren en Hans Verkerk, de notaris Gijsbert van Zelm en 'ervaringsdeskundigen' Moeder Lea Treure en dochter Iris van den Berg-Treure, die al een gezamenlijke bedrijfsvoering uitoefenen in hun boerderij aan de Middenpolderweg in Streefkerk. Zij leverden allen een waardevolle bijdrage aan de discussie, die werd afgesloten met een (boeren)stamppotmaaltijd. Klik hier voor wat sfeerfoto's.Erfopvolging  1


Boerderij&Erf A-V deelt Pluimen uit.

Met enige regelmaat reikt Boerderij & Erf Alblasserwaard-Vijfheerenlanden pluimen uit voor geslaagde restauraties en dergelijke. Dit gebeurt in verschillende categorieën en veelal zijn er ook eervolle vermeldingen. Zaterdag 21 januari zijn door de voorzitter van de stichting, de heer C. Bakker, en de secretaris, de heer P.A. Eikelenboom, de bij de pluimen behorende oorkonden en muurschildjes van 2016 ter plaatse uitgereikt.

De winnaars waren dit keer:

Categorie Totaalrestauratie:

Familie Muilwijk, Peursumseweg 97, Giessenburg.

Categorie Restauratie Agrarisch Erfgoed
Familie Wemmers, Heulenslag 12, Bleskensgraaf.

Categorie Streekeigen Nieuwbouw:
Familie Jongkind, Lekdijk 137, Langerak.

Voorts waren er eervolle vermeldingen voor Familie Tukker, Graafdijk Oost 1, Molenaarsgraaf, Familie Tukker, Graafdijk-West 5, Molenaarsgraaf en een aanmoedigingsprijs voor de Familie Eding, Dorpsstraat 22, Wijngaarden. Klik hier voor foto's van de diverse uitreikingen.

Pluim 2016  1


Wout en Meine maken film over Noordeloos

Boerderij&Erf leden Wout Slob en Meine Mollema hebben niet alleen interesse in en veel kennis van boerderijen, maar zijn ook actieve bewoners van Noordeloos. Van dit dorp hebben ze een prachtige film gemaakt, een opvolger van de versie van zo'n zestig jaar geleden. Ook in de pers is hier inmiddels aan dacht aan besteed. De film 'Noordeloos, anno 2016' is vrijdag in het Dorpshuis vertoond. Groepen, die in deze film zijn geïnteresseerd kunnen dat kenbaar maken via het secretariaat van Boerderij&Erf AV.

 

Wout en meine


 

Kalender

Vergaderingen/bijeenkomsten:

30 maart - Vergadering Dagelijks Bestuur
04 april - Vergadering Algemeen Bestuur

05-06-07 april - Erfgoed Event in 's Hertogenbosch
18 april - Voorjaarsvergadering bij WEA/Deltaland


Presentatie Boerderij en Erf

Door het bestuur is een Powerpointpresentatie van Boerderijen in de Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden ontwikkeld, waarin boerderijen in deze streek worden getoond en de daarbij behorende verhalen over ontstaan en geschiedenis worden verteld. Bent u of uw organisatie geïnteresseerd in deze ca. 1,5 uur durende presentatie, dan kunt u dat kenbaar maken door een mail te sturen aan het secretariaat.

19 april 2017 Passage Nieuwland/Leerbroek.


Expositie Boerderij&Erf in Streekcentrum weer up-to-date

Door de dames van de B&E werkgroep Boerenerven is de expositieruimte van Boerderij &Erf AV in Streekcentrum 't Liesvelt, Wilgenweg Groot-Ammers weer vernieuwd. Breng eens een bezoek aan het Streekcentrum.

Streekcentrum  5 of klik hier voor meer foto's van de ruimte.


Kidspagina beschikbaar

Inmiddels zijn we gestart met het invullen van de Kidspagina. We hebben er een paar kleurplaten en een tekening met spreekwoorden, die over het Boerenleven gaan, op gezet.

De kleurplaten zijn ook beschikbaar op het Streekcentrum 't Liesvelt in Groot-Ammers. Breng daar eens een bezoek en ga de tentoonstelling van Boerderij&Erf bezoeken.

Klik hier om naar de Kidspagina te gaan.


Beeldbank Boerderij en Erf bijgewerkt

Inmiddels zijn er ruim 1400 foto's van boerderijen in de Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden op deze site inzichtelijk.
Bij een aantal is ons bekende informatie gevoegd, zoals bijvoorbeeld of een boerderij een rijks-, provinciaal- of gemeentelijk monument is en soms een bouwstijl of andere van belang zijnde kenmerken. Klikt u op de foto dan komt de tekst tevoorschijn. Het bestuur streeft ernaar de informatie zo uitgebreid mogelijk te maken en actueel te houden.
Daarom is aan alle leden van de Stichting B&E AV gevraagd om de geplaatste foto's en informatie nauwkeurig te screenen en aanvulling of correcties door te geven aan het secretariaat. Dit verzoek geldt natuurlijk ook voor alle bewoners en/of bezitters van boerderijen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.


Monument kopen: onderhouden en verbouwen

Ons bereiken veel vragen over mogelijkheden, moeilijkheden, regels en kansen bij aankoop of verbouw van een boerderij, die een rijksmonument is. Onderstaande link geeft veel informatie daarover.
Monumentenzorg: Informatie onderhoud woonmonument


Nieuwsbrieven

De Digitale Nieuwsbrief 41 is op 26 februari aan alle geïnteresseerden gemaild.

De voorjaarsnieuwsbrief nummer 32 is op 01 december per post aan alle leden/begunstigers verzonden.

 

Klik hier om alle verschenen digitale en gedrukte Nieuwsbrieven te bekijken.


Boerderij van de maand maart 2017

Wilt u ook een boerderij nomineren, mail uw voorstel naar secretariaat@boerderijenerf.nl

 

201703ameide