Boerderij en erf AV

 

Over B & E | Anbi | Agrarisch Erfgoed Nederland | Bestuurssamenstelling

 

Boerderij&erf voorman Huib de Kok overleden

Huib de Kok 1924-2016

Op 2 mei overleed op 91 jarige leeftijd Huibert Adrianus de Kok. Als geen ander kende hij de streek. Zijn streek. Geen wonder dat eertijds hij via via werd gevraagd een bestuur te formeren voor een nieuwe club. Een stichting die de belangen van de boerderijen ging beheren. Steeds meer boerderijen werden niet meer bedrijfsmatig gebruikt. Ze dreigden verloren te gaan. Vooral de oudste panden, in de linten in het landschap. Het is de verdienste van Huib dat er aandacht voor kwam. Het heeft veel hofsteden van de ondergang gered en een nieuwe bestemming gegeven.

20 juni Kwaliteitsatelier ‘Landbouw en Landschap’

Overheden en ondernemers worden geconfronteerd met ingrijpende ontwikkelingen die in de landbouw plaats vinden. Schaalvergroting, leegstand, bodemdaling,transitie naar andere teelten of andere (neven)activiteiten, beschikbaarheid van fossiele energie. Deze ontwikkelingen hebben grote impact op de landbouw en leiden tot ruimtelijke ontwikkelingen bij agrarische bedrijven: sloop, nieuwbouw, herbestemming, maar ook het landschap en het gebruik van ruimte verandert. Welke gevolgen hebben die ontwikkelingen op de kwaliteit van het landschap en wat vinden we de moeite waard om te bewaren?
Vier sprekers bieden stof aan voor de discussie, onder leiding van Sjoerd Veerman.
- Andries Middag van LTO-Noord schetst de toekomstige ontwikkeling.
- Hans Verkerk van Agrohome Makelaars en taxateurs deelt best practices.
- Teus van Houwelingen, wethouder van Giessenlanden gaat in op de identiteit en kwaliteit in zijn gebied.
- Philine Krosse, transitiearchitect Dutchess; werkt op het snijvlak tussen ontwerp en transitiemanagement.
Kunnen ondernemers en overheden de ontwikkelingen in goede banen leiden zodat economische kracht ontstaat en kwaliteit van het landschap behouden blijft. Hoe passen we ‘kwaliteitsdenken’ toe in de beoordeling van de plannen? Dit Kwaliteitsatelier biedt overheden, agrariërs, makelaars en natuurbeschermers gelegenheid met elkaar de keuzes te verkennen voor een weg naar de toekomst waarin de kwaliteit van land en landschap toeneemt! De bijeenkomst vindt plaats op maandag 20 juni van 13.30 – 16.30 uur in de Kaas- en Zuivelboerderij Kuiper, Heideweg 2 3381 KH Giessenburg. Van 13.00-13.30 uur is er gelegenheid tot een rondleiding op het bedrijf.
Organisatie: Stichting Groene Hart en Programmabureau Groene Hart.

Aanmelding gewenst via contact@groenehart.info

Kidspagina beschikbaar

Inmiddels zijn we gestart met het invullen van de Kidspagina. We hebben er een paar kleurplaten en een tekening met spreekwoorden, die over het Boerenleven gaan, op gezet.

De kleurplaten zijn ook beschikbaar op het Streekcentrum 't Liesvelt in Groot-Ammers. Breng daar eens een bezoek en ga de tentoonstelling van Boerderij&Erf bezoeken.

Klik hier om naar de Kidspagina te gaan.

Kalender

Vergaderingen:

02 juni - Dagelijks Bestuur

 

Presentatie Boerderij en Erf

Door het bestuur is een Presentatie van Boerderijen in de Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden ontwikkeld, waarin boerderijen in deze streek worden getoond en de daarbij behorende verhalen over ontstaan en geschiedenis worden verteld. Bent u of uw organisatie geïnteresseerd in deze ca. 1,5 uur durende presentatie, dan kunt u dat kenbaar maken door een mail te sturen aan het secretariaat.

 

16 maart 1917 Vrouwen van Nu afdeling Zijderveld 

19 april 2017 Passage Nieuwland/Leerbroek

 

Expositie Boerderij&Erf in Streekcentrum weer up-to-date

Door de dames van de B&E werkgroep Boerenerven is de expositieruimte van Boerderij &Erf AV in Streekcentrum 't Liesvelt, Wilgenweg Groot-Ammers weer vernieuwd. Klik klik hier voor wat foto's en breng een bezoek aan het Centrum.

 

Boerderij van de maand mei

Wilt u ook een boerderij nomineren, mail uw voorstel naar secretariaat@boerderijenerf.nl

 Noordeloos201605

Nieuwsbrieven

De Digitale Nieuwsbrief 33 is op 13 mei aan alle geïnteresseerden gemaild.

De najaarsnieuwsbrief nummer 30 is op 12 november per post aan alle leden/begunstigers verzonden.

 

Klik hier om alle verschenen digitale en gedrukte Nieuwsbrieven te bekijken.