Boerderij en erf AV

& E | Anbi | Agrarisch Erfgoed Nederland | Bestuurssamenstelling

Boerderij & Erf AKV organiseert Verlichte Proeverijen Route

Na de succesvolle Proeverijen Route 2018 in de Krimpenerwaard is het nu de beurt aan de Vijfheerenlanden om te mogen genieten van een 3 weken durend spektakel, waarbij het genieten van het zicht op verlichte boerderijen en het proeven van diverse producten uit de streek centraal staat.Van 31 januari tot en met 16 februari 2019 is er elke donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond een prachtige route samengesteld, die voert langs de plaatsen Lexmond, Hei- en Boeicop, Leerdam, Leerbroek en Schoonrewoerd.

Voor meer informatie klik op: www.verlichteproeverijen.nl/nieuws/ , klik hier om het laatste nieuws te lezen en hier om de foto's gemaakt door Erik Vergunst te bekijken.


Ontwerp logo vijfheerenlanden geel


 


Boerderij & Erf AKV informeert over subsidies

Boerderij en Erf AKV ontvangt veel vragen over subsidiemogelijkheden voor rijksmonumentale boerderijen.

Hierin zijn de afgelopen tijd nogal wat wijzigingen aangebracht.

Om duidelijkheid in de best wel ingewikkelde materie te scheppen heeft Boerderij en Erf AKV adviseur Piet den Hertog een overzicht van de mogelijkheden van een aanvraag voor subsidie en de voorwaarden, die daaraan zijn verbonden, samengesteld.

Klik hier om het document in te zien.


Presentaties Boerderij & Erf AKV

Door bestuursleden van Boerderij & Erf AKV is een Powerpointpresentatie gemaakt, die behalve algemene beelden en informatie over de boerderijen in onze streek toont, maar desgewenst ook speciaal gericht kan zijn op de plaats van de bijeenkomst.Op dit moment zijn er bijeenkomsten gepland op:

21 maart - Hersteld Hervormde Gemeente Schoonrewoerd Aanvang 14.30.

Voor meer informatie en reservering kunt u contact opnemen met het secretariaat:E-mail secretariaat@boerderijenerf.nl of telefoon 06-53759618.

Exposities Boerderij & Erf AKV in Graafzicht

De  Werkgroep Boerenerven heeft haar expostie met ingang van 16 januari verplaatst naar Woonzorgcentrum Graafzicht in Bleskensgraaf. Tot medio april zijn hier prachtige foto's van het boerenleven in de vorige eeuw te bewonderen. Breng gerust een bezoek, het is zeer de moeite waard. De expostie is dagelijks bezoeken op de openingstijden van het Centrum.


PROJECTEN

Boerderij & Erf AKV tracht haar doelstellingen op verschillende manieren te bereiken. Een daarvan is het ter hand nemen van projecten, waarbij een onderdeel van de doel- en taakstelling wordt aangepakt.

Op dit moment zijn er twee projecten onderhanden, te weten het Project Digitalisering en het Project Vrijkomende Agrarische Bebouwing. In een derde Project Denkend aan Holland van de Natuur- en Landschapsvereniging Den Hâneker, liften we waar dit mogelijk is mee.


Boerderij van de maand februari 2019

201902meerkerk

 

Wilt u ook een boerderij van de maand nomineren, stuur dan een foto met adres naar het secretariaat.


Kees Bakker neemt afscheid als voorzitter van Boerderij en Erf AKV

 

Op de jaarlijkse kaderavond heeft voorzitter Kees Bakker, zoals al meer dan een jaar geleden aangekondigd, na 13 jaar afscheid genomen als voorzitter van Boerderij&Erf AKV. In zijn afscheidswoord keek hij terug op een mooie periode van leiding geven aan het bestuur, dat hij in de eerste jaren combineerde met het voorzitterschap van de Molenstichting SIMAV. Hij dankte alle aanwezigen voor de prettige en vooral constructieve samenwerking en met name keek hij met voldoening terug op het financiële beleid. Hij laat in dit opzicht de Stichting met een gerust hart over aan zijn opvolger.

Hierna sprak vice-voorzitter Arie Bassa, inmiddels benoemd als nieuwe voorzitter, een dankwoord uit. Met name memoreerde hij het netwerk van de scheidende voorzitter, waardoor Boerderij&Erf AKV in haar streven naar behoud van de monumentale en beeldbepalende agrarische bebouwing invloed op de besluitvorming kan blijven uitoefenen. Hierna overhandigde Arie Bassa het prachtige boek Boerderijen in Zuid-Holland van J. Verheul, waar Kees zich zeer content mee toonde.

Klik hier voor een verslagje en wat foto's van de kaderavond.