Boerderij en erf AV

 

Over B & E | Anbi | Agrarisch Erfgoed Nederland | Bestuurssamenstelling

 

Oproep oude foto's

Voor een of meer projecten is de Stichting Boerderij&Erf A-V op zoek naar oud fotomateriaal. In de eerste plaats is het materiaal bedoeld om de beeldbank van Boerderij & Erf te complementeren. Daarnaast wordt er op dit moment een boek voorbereid en er wordt gekeken of er digitale presentaties kunnen worden gemaakt. Het doel van alles is het nog meer in de belangstelling brengen van de boerencultuur, die onze streken tot het welvaartsniveau van dit moment heeft gebracht. Nu steeds meer boeren hun bedrijf beëindigen is het van groot belang dat wat er is aan afbeeldingen wordt gedocumenteerd en vastgelegd voor de na ons komende generaties.

We denken hierbij vooral ook aan foto's van het boerenwerk, zoals melken, kaasmaken en boterbereiding. Het vervoer van de melk naar de boerderij of naar de melkfabriek. Het werken op het land of in de stal of het onderhoud aan knotwilgen en hekwerken, maaien, harken en keren, het hooien en hooirijden.

En daarnaast natuurlijk ook foto's van het boerengezin, aan tafel, in de keuken of in de bedstee. Op het erf spelende kinderen of in de boomgaard fruit plukken en uiteraard foto's van bijzonderen momenten, zoals geboorte, huwelijk of begrafenis op de boerderij.

Als u foto's in uw bezit heeft of als u wilt weten of deze geschikt zijn, kunt u contact opnemen met Dick de Jong, djdejong@planet.nl

De boer met zijn schouw.Paard en wagenVoor de hooiwagen. De boerin op de bleek. 


Kidspagina beschikbaar

Inmiddels zijn we gestart met het invullen van de Kidspagina. We hebben er een paar kleurplaten en een tekening met spreekwoorden, die over het Boerenleven gaan, op gezet.

De kleurplaten zijn ook beschikbaar op het Streekcentrum 't Liesvelt in Groot-Ammers. Breng daar eens een bezoek en ga de tentoonstelling van Boerderij&Erf bezoeken.

Klik hier om naar de Kidspagina te gaan.

Kalender

Vergaderingen/bijeenkomsten:

25 augustus - Dagelijks bestuur

01 oktober - Fokveedag met stand Boerderij&Erf AV

11 oktober - Algemeen Bestuur

15 oktober - Najaarsexcursie


Presentatie Boerderij en Erf

Door het bestuur is een Powerpointpresentatie van Boerderijen in de Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden ontwikkeld, waarin boerderijen in deze streek worden getoond en de daarbij behorende verhalen over ontstaan en geschiedenis worden verteld. Bent u of uw organisatie geïnteresseerd in deze ca. 1,5 uur durende presentatie, dan kunt u dat kenbaar maken door een mail te sturen aan het secretariaat.

16 maart 1917 Vrouwen van Nu afdeling Zijderveld 

19 april 2017 Passage Nieuwland/Leerbroek.


Expositie Boerderij&Erf in Streekcentrum weer up-to-date

Door de dames van de B&E werkgroep Boerenerven is de expositieruimte van Boerderij &Erf AV in Streekcentrum 't Liesvelt, Wilgenweg Groot-Ammers weer vernieuwd. Breng eens een bezoek aan het Centrum. 

Boerderij van de maand augustus

Wilt u ook een boerderij nomineren, mail uw voorstel naar secretariaat@boerderijenerf.nl

 Oud alblas201608

Nieuwsbrieven

De Digitale Nieuwsbrief 35 is op 22 juli mei aan alle geïnteresseerden gemaild.

De voorjaarsnieuwsbrief nummer 31 is op 30 juni per post aan alle leden/begunstigers verzonden.

 

Klik hier om alle verschenen digitale en gedrukte Nieuwsbrieven te bekijken.