Boerderij en erf AV

 

Over B & E | Anbi | Agrarisch Erfgoed Nederland | Bestuurssamenstelling

 

En dat zijn er zeventien! Nieuw: De Diefdijklinie

In de ‘Hollandse Waterlinie Erfgoedreeks’ van Stokerkade Cultuurhistorische Uitgeverij is van de hand van Chris Will uit Everdingen boekje nummer 17 verschenen, over de Diefdijklinie. Eerder publiceerde Will in deze fortenreeks over Fort Asperen, Fort Vuren, Fort Everdingen en Werk aan het Spoel

In het Gelders-Hollandse rivierengebied ligt de Diefdijklinie. Diefdijklinie is zowel een waterstaatkundig als een militair begrip. De dwarsdijk tussen Lek en Waal, tussen Everdingen en Gorinchem, is de grensdijk tussen Holland en Gelderland en vormt een belangrijke hoofdwaterkering. Tevens was de Diefdijklinie de hoofdverdedigingslijn van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De Linie is ca. 30 km lang en bestaat uit de aaneenschakeling van een aantal markante dijken: de hoge stoere Diefdijk vanaf Everdingen, de Meerdijk tussen Leerdam en Asperen, de rechte Nieuwe Zuiderlingedijk tussen Asperen en Heukelum, de kronkelende Zuiderlingedijk bij Spijk en ten slotte de ongenaakbare oostwal van de vesting Gorinchem.

De rijk geïllustreerde publicatie schetst de militaire geschiedenis van de Diefdijklinie en geeft een overzicht van ca. 23 opgeknapte objecten (forten, sluizen, geschutsopstelplaatsen en bunkers) langs de Linie. Het post-militaire landschap van de Diefdijklinie, met tal van onlangs gerestaureerde en herontwikkelde Waterlinie relicten, vormt een schitterende recreatieve wandel- en fietsroute in het rivierenland. De Diefdijklinie verschijnt naar aanleiding van de oplevering deze zomer van de versterkte Diefdijklinie (eind sept). In het kader van het Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) zijn, in samenwerking met het Waterschap Rivierenland, allerlei elementen en objecten van de NHW de afgelopen jaren gerestaureerd en gereconstrueerd. Daarmee is een mooie fiets & wandelroute ontstaan.

In KunstFort Asperen is deze zomer van juni t/m eind september een tentoonstelling te zien over de herontwikkeling en restauratie van Fort Asperen en omgeving èn over de Diefdijklinie.

Het rijk geïllustreerde boekje kost slecht 7,50 euro en is te bestellen in de boekhandel of bij www.stokerkade.nl

  

Kidspagina beschikbaar

Inmiddels zijn we gestart met het invullen van de Kidspagina. We hebben er een paar kleurplaten en een tekening met spreekwoorden, die over het Boerenleven gaan, op gezet.

De kleurplaten zijn ook beschikbaar op het Streekcentrum 't Liesvelt in Groot-Ammers. Breng daar eens een bezoek en ga de tentoonstelling van Boerderij&Erf bezoeken.

Klik hier om naar de Kidspagina te gaan.

Kalender

Vergaderingen/bijeenkomsten:

25 augustus - Dagelijks bestuur

 

Presenatie Boerderij en Erf

Door het bestuur is een Presentatie van Boerderijen in de Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden ontwikkeld, waarin boerderijen in deze streek worden getoond en de daarbij behorende verhalen over ontstaan en geschiedenis worden verteld. Bent u of uw organisatie geïnteresseerd in deze ca. 1,5 uur durende presentatie, dan kunt u dat kenbaar maken door een mail te sturen aan het secretariaat.

 

16 maart 1917 Vrouwen van Nu afdeling Zijderveld 

19 april 2017 Passage Nieuwland/Leerbroek

 

Expositie Boerderij&Erf in Streekcentrum weer up-to-date

Door de dames van de B&E werkgroep Boerenerven is de expositieruimte van Boerderij &Erf AV in Streekcentrum 't Liesvelt, Wilgenweg Groot-Ammers weer vernieuwd. Klik klik hier voor wat foto's en breng een bezoek aan het Centrum.

 

Boerderij van de maand juli

Wilt u ook een boerderij nomineren, mail uw voorstel naar secretariaat@boerderijenerf.nl

 Ottoland201607

Nieuwsbrieven

De Digitale Nieuwsbrief 33 is op 13 mei aan alle geïnteresseerden gemaild.

De najaarsnieuwsbrief nummer 30 is op 12 november per post aan alle leden/begunstigers verzonden.

 

Klik hier om alle verschenen digitale en gedrukte Nieuwsbrieven te bekijken.