Boerderij en erf AV

Anbi | Agrarisch Erfgoed Nederland | Bestuurssamenstelling

 

DUURZAME BOERDERIJ- EN MONUMENTENROUTE 30 OKTOBER EN 6 NOVEMBER

Steeds meer huizenbezitters hebben zich de afgelopen tijd bezig gehouden met het zuinig omgaan met energie. Het is goed om de hierbij opgedane ervaring te gaan delen. Op 30 oktober 2021 en 6 november 2021 krijgt iedereen die plannen heeft om het klimaat van zijn boerderij te gaan verbeteren de kans om tijdens de duurzame boerderij- en monumentenroute met anderen in gesprek te komen of te gaan kijken bij boerderijen waar al de nodige maatregelen zijn genomen.

Een aantal boerderijeigenaren uit het werkgebied van Boerderij & Erf AKV (de Alblasserwaard, de Krimpenerwaard en de Vijfheerenlanden) stelt hun panden open voor bezichtiging. Op onze website is HIER uitgebreide informatie te vinden en kan men zich aanmelden voor een bezoek aan een van deze boerderijen.
Er wordt hierbij samengewerkt met de drie gemeenten Krimpenerwaard, Molenlanden en Vijfheerenlanden en met Het Nieuwe Wonen en de Nationale Duurzame Huizenroute.


DUURZAME HUIZENROUTE

Niet geheel toevallig zijn er op die dagen ook routes langs andere verduurzaamde huizen mogelijk, tijdens de Nationale Duurzame Huizenroute. Zo worden de krachten gebundeld en kan iedereen een keuze maken uit de bezoekmogelijkheden. Op de website www.duurzamehuizenroute.nl vindt men daarover meer informatie. 

Informatie over onze Stichting

Boerderij & Erf AKV is een organisatie, met een tweeledig doel: behoud van de boerderijen in het werkgebied en het vinden van een passende nieuwe bestemming voor boerderijen waar het boerenbedrijf gaat stoppen. Dat is nodig in een gebied waar het aantal boerderijen opvallend groot is. In totaal zijn dat er meer dan 2.700. Daarom worden ze ook wel de iconen van de streek genoemd. Velen ervan, met name de oudere, staan in de woonlinten, maar er zijn ook nieuwe boerderijen, die aandacht nodig hebben. Zo zijn de eerste ruilverkavelingsboerderijen intussen ook al een onderdeel van het agrarisch cultureel erfgoed. Voor vragen over boerderijen en andere landelijke bebouwing bent u altijd welkom: secretariaat@boerderijenerf.nl


Rabo    Rabo Clubsupport

De Rabobank organiseert ook dit jaar weer de Rabo Clubsupport.

Ook wij doen weer mee om een mooi bedrag bij elkaar te sparen.

Hier hebben we uw hulp bij nodig!

Stem svp van 5 oktober tot en met 25 oktober op onze Stichting. Meer informatie over de campagne is terug te lezen via https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport.

Alle leden van Boerderij&Erf AKV, die bankieren bij de Rabobank zullen persoonlijk worden geïnformeerd en verzocht hun stem op onze Stichting uit te brengen.


Presentaties Boerderij & Erf

Door bestuursleden van Boerderij & Erf AKV is een PowerPointpresentatie gemaakt, die behalve algemene beelden en informatie over de boerderijen in onze streek toont, maar desgewenst ook speciaal gericht kan zijn op de plaats van de bijeenkomst.

De eerstvolgende presentatie is op de Ouderencontactmiddag 28 oktober as. in de Rehobothkerk aan de Planetenlaan 30 in Nieuw-Lekkerland.

Bent u daarvoor ook al enthousiast geworden?

Voor meer informatie en reservering kunt u contact opnemen met het secretariaat:

E-mail secretariaat@boerderijenerf.nl of telefoon 06-53759618.


Boerderij van de maand oktober 2021

 Hagestein  43

 

Wilt u ook een van de mooie boerderijen in onze streek nomineren als boerderij van de maand, stuur dan een mailtje naar secretariaat@boerderijenerf.nl